Szukaj Login
PL

Regulamin Konkursu

„Akcja Zwierzak”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs dla Schronisk dla Zwierząt , zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu jest IMG S.A. z siedzibą w Elblągu przy ul. Kowalskiej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367238 , Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII, Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer REGON: 142621752 oraz numer NIP: 7010264454, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 w całości opłaconym,
 3. Konkurs będzie się odbywać w okresie od 02.01.2019- 06.01.2019 na funpagu facbookowym firmy www.facebook.com/giparafitness/.

II ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu nazwy Schroniska dla Zwierząt.
 2. Uczestnik konkursu, umieszczając komentarz oświadcza iż jest to jego odpowiedź, nie osób trzecich.
 3. Poprzez umieszczenie komentarza uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby niniejszego konkursu, w tym na potrzeby informacji o zwycięzcach konkursu na funpage organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 4. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Konkurs wygrywają 3 komentarze z nazwami schronisk z największą liczbą lajków.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.01.2019 do godz 12 w południe na profilu organizatora.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie. www.facebook.com/giparafitness/
 8. Uczestnik konkursu wyraża, w przypadku wygranej, zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebook zawierający informację o wygranej oraz dane kontaktowe do organizatora w celu uzgodnienia terminu odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika konkursu z organizatorem w terminie 3 dni, nagroda przechodzi na kolejne schronisko z największą liczbą lajków.
 9. Uczestnik konkursu wyraża, w przypadku wygranej, zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebook zawierający informację o wygranej oraz dane kontaktowe do organizatora w celu uzgodnienia terminu odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika konkursu z organizatorem w terminie 3 dni, nagroda przechodzi na kolejne schronisko z największą liczbą lajków.
 10. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych Osobowych dla celów organizacji Konkursu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebook.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatora : www.gipara.com
Wszelkie zapytania dot. Gipara Wear - info@gipara.com
Nasz Adres

IMG S.A.
ul. Strzelców 40/25
81-661 Gdynia

Porozmiawiajmy

+48 55 232 93 72
+48 730 200 449


Gipara Wear

+48 790 255 255

Napisz

Copyright © 2016 Gipara Fitness
Lista życzeń

Twoja lista jest pusta


Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się Polityka Prywatności.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.